Procjena bodova u EU projektima

Razmišljate o prijavi na EU natječaj za dodjelu potpore, no brine vas jeste li prihvatljivi i imate li šansu dobiti potporu – osim Sažetka poziva ili Uputa za prijavitelje, ključan dokument koji trebate provjeriti je i Prilog 3. Postupak dodjele koji, osim kontrolne liste za provjeru prihvatljivosti, sadrži i kriterije za ocjenjivanje kvalitete.

Naime, prvi korak u procesu evaluacije projektnih prijava je administrativna provjera – jeste li predali prijavu u propisanom roku, jeste li predali prijavu na zadnjoj verziji propisanih obrazaca, bavite li se odgovarajućom djelatnošću, je li vaša tvrtka odgovarajuće veličine i slično. Provjeru udovoljavate li ovim kriterijima možete napraviti prolaskom kroz kontrolnu listu iz spomenutog Priloga 3.

Sljedeći korak je procjena bodova tj. jeste li skupili dovoljan broj bodova za sufinanciranje. Svakim EU natječajem propisan je minimalan broj bodova potreban da biste ostvarili potporu. Dio bodova koje trebate skupiti odnose se na vaše povijesno poslovanje i trenutne čimbenike (npr. vaša lokacija), a drugi dio odnosi se na učinke koje ćete postići planiranim ulaganjem (npr. koliko ćete povećati prihode, izvoz, broj zaposlenih, koliko ćete proizvoda /usluga unaprijediti ili pak novih ugovora sklopiti).

Bodovnu listu mogli bismo sagledati i kao skup objektivnih i subjektivnih bodova. Objektivni bodovi su oni koje skupljamo na temelju podataka koji se mogu monetarno izraziti (npr. 4 nova radna mjesta, povećanje prihoda za 20% ili unaprijeđena 2 nova proizvoda). Subjektivni bodovi su dodijeljeni za informacije koje u prijavu unosimo opisno. Ovo zapravo znači da možete imati odličan projekt, no ako niste detaljno, koncizno i precizno odgovorili na sva opisna pitanja u prijavi, projekt može izgubiti potporu.

Procjena bodova u EU projektima i uloga konzultanta

Uloga je konzultanta između ostalog osigurati subjektivne bodove. Konzultant s iskustvom u pisanju EU prijava zna kako prevesti vaše ideje i planove u projektnu prijavu, može vam sugerirati dodatne aktivnosti koje možete u sklopu projekta odraditi, a koje se EU natječajima posebno boduju i zadužen je da sva pitanja na koja morate odgovoriti budu pokrivena.

Često nas pitaju – znači li to da subjektivni bodovi ovise o evaluatoru koji će nas obrađivati? Naš odgovor je – ako je prijava “školski” napisana, evaluator vam neće moći skinuti “subjektivne” bodove.

Trebate li objektivnu procjenu koliko bodova možete ostvariti, a baziranu na iskustvu obratite se Happtory timu.

Pogledajte aktualne natječaje za poduzetnike

Donosimo vam pregled objavljenih natječaja i onih u najavi. U našoj bazi možete pronaći i zatvorene natječaje koji vam mogu biti inspiracija.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support