EU financiranje zelene i digitalne tranzicije

Novo programsko razdoblje karakterizirat će projekti koji imaju za viši cilj zelenu i digitalnu tranziciju. O čemu se radi i možete li očekivati natječaj za dodjelu bespovratne potpore vašim projektima, pročitajte u nastavku gdje dajemo pregled ključnih strateških EU dokumenata te ciljeva kojima se želi postići tranzicija.

Europska unija je za razdoblje od 2019. do 2024. definirala 6 prioriteta na kojima će se raditi i koji će biti financirani natječajima. Dva prioriteta u fokusu ovog članka su: zelena tranzicija (Europski zeleni plan) i digitalna tranzicija/transformacija (Europa spremna za digitalno doba). Ovi prioriteti posebno su istaknuti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost unutar kojeg će biti moguće ostvariti i najveće financiranje.

Zelena tranzicija

Kao društvo i pojedinci odgovorni smo za ekološko stanje planeta Zemlje. Prema OECD-u i Svjetskoj banci, očekuje se da će se u sljedećih 40 godina globalna potrošnja materijala (npr. biomase, fosilnih goriva, metala i minerala) udvostručiti, a godišnja proizvodnja otpada povećati za 70 % do 2050. godine. Ekstrakcija i prerada resursa odgovorni su za 50 % emisija stakleničkih plinova i više od 90 % gubitka biološke raznolikosti i nestašice vode.

Kako bi se utjecalo na to da se takvi negativni trendovi i djelovanja ublaže, a neki u potpunosti ukinu, EU je postavila cilj: klimatska neutralnost EU-a do 2050. godine.

Krovni dokument koji definira sva područja kroz koja će se postići navedeni cilj je Europski zeleni plan – strategija kojom EU nastoji napraviti tranziciju prema gospodarstvu u kojem neće biti neto emisija stakleničkih plinova i u kojem gospodarski rast nije povezan s upotrebom resursa. Dodatno, nastoji se zaštititi, očuvati i povećati prirodni kapital EU-a te zaštititi zdravlje i dobrobit građana od rizika povezanih s okolišem.

Mjere kojima se želi postići navedeno su:

Za početak, postavljeni su klimatski i energetski EU ciljevi koji se planiraju postići do 2030. godine:

• smanjenje emisije stakleničkih plinova – za min 55 % (u usporedbi s razinama iz 1990.)

• najmanje 32 % potrošene energije iz obnovljivih izvora (npr. u 2018. je udio iznosio 18,9 %)

• poboljšanje energetske učinkovitosti – smanjenje potrošnje primarne energije za min 32,5 % u usporedbi s predviđanjima o potrošnji energije za 2030.

Kako bi tranzicija bila realna i izvediva, uskladit će se postojeće zakonodavstvo država članica o klimi i energiji, kroz „Paket za cilj od 55 %” te su definirani akcijski planovi, npr. Akcijski plan za kružno gospodarstvo, Akcijski plan za postizanje nulte stope onečišćenja, Ekološki akcijski plan i drugi.

Čime će to rezultirati?

Izvor: Europska komisija

Digitalna tranzicija/transformacija (eng. transition, transformation)

Digitalna tranzicija je, uz zelenu tranziciju, prioritet novog programskog razdoblja. Može obuhvaćati područja kao što su digitalni marketing, digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalna nabava, digitalizacija prodajnih predstavnika, Big Data i slično. Osim uvođenja digitalnih tehnologija u više procesa u tvrtki, ona obuhvaća i edukaciju zaposlenika.

Cilj je povećati digitalizaciju javnih usluga, poduzeća i ljudi. Navedeno se planira kroz Europu spremnu za digitalno doba – digitalni plan za EU do 2030. godine koji stavlja fokus na podatke, tehnologiju i infrastrukturu.

Kako bi se digitalne ambicije pretvorile u konkretne korake, definirana su 4 ključna segmenta fokusa (tzv. digitalni kompas). Za svaki segment su određeni doprinosi koji se planiraju postići do 2030.:

A tko će imati koristi od EU digitalne strategije:

Izvor: Europska komisija

Kako su zelena tranzicija i digitalna transformacija povezane?

Iako se na prvu može učiniti da su ova dva segmenta odvojena, zemlje članice potpisale su Deklaraciju o zelenoj i digitalnoj transformaciji EU-a, kojom će se ubrzati tranzicija IKT sektora prema održivoj, klimatski neutralnoj, kružnoj ekonomiji, kao i ekonomiji bez zagađenja, istodobno pridonoseći inovativnom, održivom, uključivom i otpornom društvu i gospodarstvu.

Ključni segmenti Deklaracije:

  • razvoj i implementacija digitalnih rješenja kojima se pomaže u borbi protiv klimatskih promjena i zelenoj tranziciji te ciljevima održivosti zelenog plana: korištenje umjetne inteligencije, 5G i 6G, optike, računalstva u oblaku, računalstva na rubu mreže te interneta stvari u području energetike, prijevoza, proizvodnje, agrikulture i građevinarstva
  • zelena javna nabava
  • podrška zelenim tehnološkim start-upovima i MSP-ovima
  • zeleni oblak, AI i blockchain tehnologije

Kako bi navedeno još dodatno dobilo na važnosti, u Deklaraciji je posebno istaknuto da će se kroz Mehanizam oporavka i otpornosti min 37 % sredstava investirati za zelenu tranziciju, a min 20 % sredstava u digitalnu transformaciju. Ovo će biti obaveza svake države članice pri kreiranju nacionalnih planova oporavka i otpornosti i povezanih natječaja.

Instrumenti iz kojih će se financirati zelena i digitalna tranzicija

Jedan od najvažnijih izvora je Mehanizam oporavka i otpornosti (Recovery and Resilience Facility)- okosnica instrumenta Next Generation EU (nije dio višegodišnjeg financijskog okvira). U okviru njega dostupno je 723,8 milijardi EUR zajmova i bespovratnih sredstava za potporu reformama i ulaganjima država članica EU-a. Cilj je ublažiti gospodarske i socijalne posljedice pandemije koronavirusa i učiniti europska gospodarstva i društva održivijima, otpornijima i spremnijima za izazove i prilike koje donose zelena i digitalna tranzicija. U sklopu Hrvatskog plana za oporavak i otpornost očekuje se potpora od 9,9 milijardi eura (6,3 milijarde eura odobreno za bespovratna sredstva, a 3,6 milijardi eura na raspolaganju za zajmove).

Mehanizam za pravednu tranziciju (Just Transition Facility) usmjeren je primarno na zelenu tranziciju. Pružat će ciljanu potporu za regije i sektore kojima će tranzicija prema zelenom gospodarstvu biti najteža. Unutar ovog mehanizma će se u razdoblju 2021.–2027. mobilizirati najmanje 100 milijardi eura u najpogođenijim regijama. Sredstva će se moći dobiti iz Fonda za pravednu tranziciju (Just Transition Fund), u sklopu programa InvestEU te instrumenta za zajmove u javnom sektoru u okviru Europske investicijske banke. Poduprijet će se poduzeća i sektori s visokim razinama emisije ugljika kako bi se napravila tranzicija prema tehnologijama s niskim razinama emisije, istraživačke i inovacijske aktivnosti, osnivanje novih poduzeća.

Program Digitalna Europa (Digital Europe) je program u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira (2021. – 2027.) kojim će se osigurati financiranje projekata u pet ključnih područja: superračunalstvo, umjetna inteligencija, kibersigurnost, napredne digitalne vještine i osiguravanje široke uporabe digitalnih tehnologija u cijelom gospodarstvu i društvu. Program je vrijednosti 7,5 milijardi eura, a podupiru se zelena tranzicija i digitalna transformacija. Ovim programom će se nadopuniti drugi programi EU-a, poput Obzor Europa (Horizon Europe)- program za istraživanja i inovacije, te Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility) za digitalnu infrastrukturu kojima će se isto potaknuti digitalni i zeleni razvoj.

Sljedeći koraci

Kako vama i vašem poduzeću mogu koristiti ove informacije?

Prvo što možete učiniti je razmisliti o tome koja je vaša trenutna zelena i digitalna pozicija:

  • Koja se unaprjeđenja mogu napraviti u industriji u kojoj djelujete?
  • Koliko se vašom proizvodnjom zagađuje okoliš, a što bi se to moglo promijeniti da pridonesete klimatski neutralnoj Europi?
  • Je li potrebno implementirati novu tehnologiju koja će doprinijeti čistoći?
  • Jesu li vašim zaposlenicima potrebne digitalne edukacije?
  • Treba li digitalizirati neke procese?
  • Možda razmišljate o razvoju novih proizvoda ili usluga koji će direktno doprinijeti zelenom i digitalnom rastu?

Očekuje nas zanimljivo razdoblje u kojem će biti moguće dobiti sredstva za sufinanciranje aktivnosti koje vode zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ako biste voljeli razgovarati o idejama i potencijalima, Happtory je na raspolaganju.

***

Izvori:

Pogledajte aktualne natječaje za poduzetnike

Donosimo vam pregled objavljenih natječaja i onih u najavi. U našoj bazi možete pronaći i zatvorene natječaje koji vam mogu biti inspiracija.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support